Quiz – vragen

VRAAG 1:
Man zonder relatie en kinderen overlijdt. Hij heeft een moeder, een stiefvader, 2 broers, 1 halfzus en een stiefzus.
Wie zijn de erfgenamen in dit voorbeeld, als hij geen testament gemaakt heeft?

VRAAG 2:
Wie kan bij de bankrekening op eigen naam van een vrouw, die gehuwd is in gemeenschap van goederen, als zij dement is?

VRAAG 3:
Hoe groot is het breukdeel van het kind dat onterfd is door de moeder? Er zijn nog 3 kinderen, 1 kleinkind en een langstlevende echtgenoot, die allen tot erfgenaam benoemd zijn.

VRAAG 4:
Een man heeft dementie en moet een behandeling ondergaan. Hij heeft geen notariële zorgvolmacht (ook wel levenstestament genoemd) gemaakt waarin hij zijn vrouw gemachtigd heeft namens hem te beslissen. Wat moet zij nu doen?

VRAAG 5:
Mag een executeur het huis dat tot de nalatenschap behoort, verkopen en leveren zonder de medewerking van de erfgenamen? Er zijn geen schulden.

VRAAG 6:
Mag je als je tot gevolmachtigde bent benoemd in een notariële zorgvolmacht (ook wel levenstestament genoemd), schenkingen doen?

Bekijk de antwoorden:

Gerealiseerd door WordPress Inspiro WordPress thema door WPZOOM