Kinderen

Kinderen zijn kwetsbaar en als ouder moet je er niet aan denken dat je er niet voor ze bent zolang ze nog niet op eigen benen kunnen staan. Daarom kun je maar beter wel nadenken over wat er moet gebeuren als ze wel alleen komen te staan. Wie er dan voor ze zorgt bijvoorbeeld.

Als de ouders getrouwd zijn dan oefenen zij samen het ouderlijk gezag uit. En als een van de ouders overlijdt dan heeft de ander automatisch het ouderlijk gezag. Maar wat als beide ouders niet meer leven en de kinderen zijn nog niet meerderjarig? Dan benoemt de rechter samen met de Raad van de Kinderbescherming een voogd, tenzij je bij leven door middel van een voogdijregeling vastlegt wie de kinderen opvoedt en verzorgt als de ouders dat zelf niet meer kunnen.

Het voogdijschap eindigt op het moment dat kinderen achttien zijn. De voogd beheert in principe ook de nalatenschap voor de kinderen, maar dat hoeft niet: als ouders kun je ervoor kiezen om het bewind over het vermogen door een ander uit te laten oefenen. In een testament leg je dan vast wie de bewindvoerder wordt. De bewindvoering eindigt niet automatisch als de kinderen achttien zijn. Het is vaak verstandig om de bewindvoerder nog een tijdje toezicht te laten houden op het vermogen van het kind, bijvoorbeeld tot het kind drieëntwintig jaar is.

Wij helpen je graag bij het vastleggen van je wensen. Kom langs, stuur een e-mail of bel om een afspraak te maken.

Dag van de Scheiding
In het kader van de Dag van de Scheiding in september willen we graag nog even aandacht voor de kinderen van ouders die van plan zijn of bezig zijn te scheiden.

Voor informatie kun je terecht op de site van Stichting Villa Pinedo: www.villapinedo.nl

Gerealiseerd door WordPress Inspiro WordPress thema door WPZOOM