Familierecht

Familierecht

We maken allemaal belangrijke momenten mee in het leven. Denk voorbeeld aan de geboorte van een kind, trouwen en het kopen van een huis. Op al die momenten spelen ook wetten en regels een rol. Zo moet je aangifte van een geboorte doen bij de gemeente en als je een huis koopt regel je de overdracht daarvan bij de notaris.

En al die ‘kruispunten’ hebben weer juridische gevolgen. Op sommige momenten moet je onder ogen zien dat de wet een regeling voorschrijft. Op andere momenten kun je een keuze maken tussen een wettelijke regeling of een aanvullende of zelfs een afwijkende regeling treffen.

Advies over keuzes
Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars geeft advies over de voor- en nadelen van bepaalde regelingen en keuzes die je kunt maken. De uiteindelijke keuzes leggen wij vast in akten waarmee de gemaakte afspraken ook echt kunnen worden afgedwongen.

Op deze pagina lees je welke wettelijke gevolgen in de privésfeer kunnen voorkomen en alle mogelijke regelingen die je daarvoor kunt treffen.