Onroerend goed

Onroerend goed

Dit recht houdt zich bezig met alle facetten van het onroerend goed, eigenlijk onroerende zaken geheten.
De juridische aspecten van onroerend goed zijn onder te verdelen in de civiele en bestuursrechtelijke gebieden. Bij het eerste gebied kan worden gedacht aan de problematiek rond de koop/verkoop, huur/verhuur, pacht, burenrecht, overdracht of bezwaring van onroerend goed met een hypotheek of een erfdienstbaarheid. Bij de bestuursrechtelijke kant van onroerendgoedrecht gaat het om problemen op het gebied van onder andere bestemmingsplannen, bouwverordeningen en financiële/fiscale aangelegenheden zoals overdrachtsbelasting, omzetbelasting, huurprijzenrecht met betrekking tot woonruimte, huursubsidie e.d.

Een woning kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven en daarom is het verstandig om een notaris al in een vroeg stadium te betrekken bij het kopen of verkopen van een huis. De notaris kan bijvoorbeeld advies geven over de verplichtingen die de partijen tegenover elkaar hebben. Daarnaast kan hij of zij de partijen begeleiden bij het opstellen van de koopovereenkomst. Hierin worden de afspraken tussen koper en verkoper schriftelijk vastgelegd.
De aankoop van een woning dient bij schriftelijke overeenkomst te geschieden en de koper heeft dan drie dagen bedenktijd. Dat is dus anders dan bij de aankoop van een bedrijfspand of weiland, waarbij die twee eisen niet gesteld zijn.

Voordat je daadwerkelijk een onroerend goed koopt is het verstandig om een afspraak te maken met een notaris. Hij of zij geeft in een persoonlijk gesprek voorlichting over wat er allemaal komt kijken bij de aankoop/verkoop van een privéwoning, een zakelijk pand of een stuk grond en waar je rekening mee moet houden.

Wil je meer informatie over het verkopen of kopen van een woonhuis:

Heb je advies nodig? Kom langs, stuur een e-mail of bel om een afspraak te maken.