Quiz 'Goed geregeld?!'

VRAAG 1:
Waarvoor zijn bestuursleden hoofdelijke aansprakelijk te stellen?
Is de stelling: ‘Ik ben als bestuurder aansprakelijk voor de fouten van een andere bestuurder’ juist of onjuist?

VRAAG 2:
Als vereniging een evenement organiseren bij een bedrijf. Wie is aansprakelijk bij een calamiteit, bijvoorbeeld iemand krijgt ter plekke een hartstilstand (vereniging of bedrijf)?
Is de stelling: ‘De organisator van het evenement draagt in beginsel de (externe) verantwoordelijkheid, maar afspraken daarover kunnen worden gemaakt’ juist of onjuist?

VRAAG 3:
Welke verzekeringen zijn noodzakelijk?
Is de stelling: ‘Je moet een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afsluiten’ juist of onjuist?

VRAAG 4:
Moet ik een aanpassing doen aan mijn huidige verouderde statuten naar
de huidige wet en regelgeving? En wat moet ik dan veranderen?
Is de stelling: ‘De statuten zijn best nieuw, namelijk uit 2011, dan hoef ik ze dus niet aan te passen’ juist of onjuist?

VRAAG 5:
Hoe moeten we omgaan met persoonsgegevens van onze leden. Wat mag en wat niet?
Is de stelling: ‘Wie zwijgt stemt toe’ juist of onjuist?

VRAAG 6:
In de statuten staat dat we 3 personen nodig hebben. Op dit moment zijn het er twee. De voorzitter is vertrokken. Heeft dit juridische consequenties?
Is de stelling: ‘In de nieuwe WBTR is hier een andere wettelijke regeling opgenomen dan eerst’ juist of onjuist?

VRAAG 7:
Stichting is rond 5 febr jl. opgeheven. Hoe lang alles bewaren en wát precies bewaren?
Is de stelling: ‘Bij opheffing van een stichting moet je in ieder geval alle notulen 7 jaar bewaren’ juist of onjuist?

VRAAG 8:
Is een apart toezichthoudend orgaan verplicht?
Is de stelling: ‘Een apart toezichthoudend orgaan is sinds de invoering van de WBTR verplicht’ juist of onjuist?

VRAAG 9:
Op het moment dat alle bestuurders – al dan niet tijdelijk – niet in staat zijn te besturen, moet je dan in de statuten regelen wat er dan gebeurt?
Is de stelling: ‘Je mag die regeling zelf bedenken’ juist of onjuist?

VRAAG 10:
Is de stelling: ‘Kan de notaris of de accountant de UBO verklaring voor jou maken?’ juist of onjuist?

Bekijk de antwoorden:

Gerealiseerd door WordPress Inspiro WordPress thema door WPZOOM